Velkommen til TH Johansen & Sønner as!

Her vil du finne informasjon om hva vi gjør og hvor du finner oss!


     

Skriverhaugen.                                                                                    Wiikgården.

Det første huset Ole Anton Johansen bygget på Hamar, i 1897.                Tak og fasadeoppussing i 2003.