Th. Johansen & Sønner AS ble startet av Ole Anton Johansen.
Skriverhaugen i Hamar var det første huset Ole Anton Johansen satte opp for egen regning, og i 1898 avla han svenneprøven
som var starten på et velrenomert firma, Th. Johansen. Derav navnet, Th. Johansen & Sønner AS.

Skriverhaugen

Skriverhaugen, oppført i 1897 av Ole Anton Johansen.

Sparebanken Hedmark
Dette er et bilde av Sparebanken Hedmark i Hamar.Der vi hadde restaureringsarbeide.

 

HER KAN DU LESE VÅR HISTORIE:  TH. JOHANSEN & SØNNER I 100 ÅR